Hjem  |   Demo  |   Priser  | Referanser  |   Hjelp  |   Kontakt

Demonstrasjon av Pling

Her vil du raskt få oversikt over de mest vanlige funksjonene på Pling. Velg emne:
Send SMS  |   Kontakter  |   Leveringsstatus  |   Innkommende SMS  |   Administrering  |   Kontakt   

ADMINISTRERING --> Innkommende SMS:
1 Du har en rekke personlige innstillinger under 'Administrering' for dine særegne behov. Bildet viser innstillinger for 'Innkommende SMS'
2 Her kan du aktivisere eller deaktivisere automatisk svar på innkommende meldinger fra dine kunder.
3 Har du aktivisert automatisk svar kan du velge hva den automatiske svarteksten skal være.
4 Benytter du deg av kodeord, kan du lage ulike automatiske svar, avhengig av kodeordet kunden benytter når vedkommende sender en melding til deg.
5 Du kan også videresende innkommende meldinger til din epost eller din mobiltelefon. Slik vil du aldri gå glipp av viktig informasjon fra dine kunder.
Front