Hjem  |   Demo  |   Priser  | Referanser  |   Hjelp  |   Kontakt

Demonstrasjon av Pling

Her vil du raskt få oversikt over de mest vanlige funksjonene på Pling. Velg emne:
Send SMS  |   Kontakter  |   Leveringsstatus  |   Innkommende SMS  |   Administrering  |   Kontakt   

LEVERINGSSTATUS:
1 Her vises en mer komplett leveringsstatus enn på 'Send SMS' siden. Ønsker du mer detaljer om sendingen kan du klikke på den.
2 Har du tilgang på vår CPA (Customer Payed Account) løsning, har du mulighet til å taksere dine meldinger fra 1 kr til 30 kr. Leveringsstatus gir deg også full oversikt over dine utgående takserte meldinger.
3 Leveringsstatus gir kort informasjon over hvor mange kontakter som fikk meldingen til sin mobil. Trykker du på aktuell melding vil du også kunne få informasjon om: 1.Meldingen ble mottatt av kunden. 2. Systemet forsøker å levere meldingen (avslått mobil) eller 3.Meldingen feilet i å nå mottaker (feil nummer).
Front