Hjem  |   Demo  |   Priser  | Referanser  |   Hjelp  |   Kontakt

Demonstrasjon av Pling

Her vil du raskt få oversikt over de mest vanlige funksjonene på Pling. Velg emne:
Send SMS  |   Kontakter  |   Leveringsstatus  |   Innkommende SMS  |   Administrering  |   Kontakt   

KONTAKTER:
1 Registrer din kontakt.
2 Du kan knytte din kontakt opp mot en eller flere eksisterende grupper som du har laget på forhånd.
3 Alternativt kan du importere kontakter fra dine eksisterende kundedatabaser.
4 Her vises dine lagrede kontakter. Du kan velge å vise en spesifikk gruppe.
Front