Fronts SMS Artikler

Her finner du artikler hvor vi forklarer forskjellige aspekter rundt SMS.

Om SMS status

Når det sendes SMS fra Pling eller med SMS Gateway får vi status i retur på hva som skjer med meldingen etter at vi har sendt den til den aktuelle teleoperatøren.

I denne artikkelen vil vi forklare hvordan SMS Status fungerer, og hva de forskjellige resultatene betyr.


Detaljert status i Pling

Sender man ut en SMS til en eller en gruppe, kan man når som helst trykke på meldingen som vises på høyre side etter utsendelsen, eller på detaljer som vises som et øye-ikon under "Leveringsstatus".

Man kommer da inn på detaljer for utsendelsen og kan se en oversikt over status for alle meldingene, og en liste over alle nummer man har sendt til. Man kan sortere etter status, land og teleoperatør ved å huke ut i boksen foran den aktuelle statusen.

For å se detaljert tilbakemeldinger til et nummer, kan man trykke på pilen etter "Tidspunkt" på den aktuelle meldingen. Man vi da se full historikk for denne meldingen til det aktuelle nummert, og den aktuelle tilbakemeldingen fra teleoperatørene vi har mottatt.


Venter utsendelse

Det er når man har lagt en utsendelse frem i tid, og i det en melding er sendt og til vi har levert utsendelsen til aktuelle teleoperatører.

Tiden det tar fra man sender en utsendelse til at meldingen er levert er normalt så liten at man ikke ser denne statusen med mindre det er en spesielt stor utsendelse eller at man legger meldinger frem i tid.

Så lenge meldinger har denne statusen vil det være mulig å annullere meldingene i Pling.


Til godkjenning

Meldinger med denne statusen er enten meldinger som inneholder en URL som ikke er forhåndsgodkjent på din konto, eller at du har sendt et stort antall SMS som avviker fra din normaltrafikk (spesielt for nye kunder).

Front vil undersøke disse manuelt fortløpende og godkjenne disse så sant det ikke er mistanke om mislighold eller at Front ønsker å få en bekreftelse fra kunden på at det er korrekt.

Kontakt Front får å forhåndsgodkjente URL, eller større volum på utsendelser per måned.


Pause

Hvis Front har mistanke om misbruk eller annen mistenkelig trafikk, kan Front sette alle meldinger på pause. Dette vil si at de ligger til manuell godkjenning av Front. Ta kontakt med Front i slike tilfeller for å få avklart årsak.


Venter status

I det øyeblikket vi har sendt en SMS ut av vårt system og fått positiv bekreftelse fra teleoperatør, vil vi oppdatere status til "Venter status".

Vi venter da på status fra de aktuelle teleoperatørene på om meldingen blir bekreftet levert, feiler eller eventuell annen midlertidig status.

Det hender at teleoperatøren aldri sender oss status på noen meldinger, og vi vet i så fall ikke om meldingen er levert eller feilet. Hvis mottakers mobiltelefon er avslått eller utenfor dekning vil vi få en status på dette fra Telenor, men ikke fra de andre teleoperatørene. Ved meget stor trafikk, kan det ta noe tid før vi mottar leveringsstatus fra teleoperatørene, selv om meldingene blir levert raskt.


Uten dekning

Når mobilabonnenten har slått av telefonen, eller befinner seg i et område uten dekning, vil vi kunne motta denne statusen fra teleoperatøren. Det er kun Telenor som leverer denne tjenesten på det norske markedet i dag.

Normalt vil en melding bli liggende hos teleoperatøren og forsøke å bli levert en uke. Etter dette vil teleoperatøren annullere meldingen og sende status at den feiler.


Bekreftet levert

Når en melding har status "Bekreftet levert", er meldingen bekreftet mottatt på mottakers mobiltelefon av teleoperatøren, der mottaker har sitt abonnement.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er en bekreftelse på at meldingen er lest, men kun at den er mottatt på telefonen.

Gjelder det takserte meldinger, så er meldingen belastet først når den får denne statusen.

Hvis en mottaker påstår at den likevel ikke er mottatt, er det mest trolig noe i veien med telefonen. Vi anbefaler da at mottaker starter om telefonen, og eventuelt undersøker hvilken dato mobilen er satt til, og når siste SMS er mottatt. Hvis nye SMS blir mottatt med en tidligere dato enn de som sist er mottatt, så kan telefonen legge meldingene i datorekkefølge lenger ned på listen, så mottaker ikke ser dem uten å bla lenger ned på listen.


SMS Feilet

Hvis meldingen ikke kan leveres vil vi motta status om dette.

Det kan være forskjellige årsaker til at en SMS feiler. De vanligste feilene er at telefonnummer ikke lenger er aktivt, eller at telefonen er skrudd av lenger enn den normale leveringsperioden på 7 dager.

I Pling kan man se de ulike feilmeldingene når man går inn på detaljer til en utsendelse og trykker på pilen under "Tidspunkt" til det aktuelle nummeret man ønsker å undersøke. Man vil da få opp en oversikt over hele hendelsesforløpet til denne meldingen med feilstatustekst vi mottar fra den aktuelle teleoperatøren.


Stanset

Hvis du legger en melding fra i tid, og går inn og annullerer den, vil meldingene få denne statusen.

Også hvis du forsøker å sende til nummer som ligger på STOPP-listen, vil de automatisk bli stoppet og få denne statusen, eller i noen filfeller der en abonnent har henvend seg til Front og bedt om å ikke motta noen SMS til sitt mobilnummer.

Meldinger som er stoppet av Front kan også få denne statusen, ta i så fall kontakt med Front hvis årsaken til dette er ukjent.


Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Prøv Pling gratis eller Bestill Pling nå