Benytt SMS Tjenesten Pling uten månedskostnader!

Front ønsker å støtte opp om organisasjoner som har et samfunnsnyttig formål. Avhengig av hva slag organisasjonstype du representerer, kan du få tilgang til Pling helt uten eller med svært reduserte månedskostnader!


Veldedige Organisasjoner

En veldedig organisasjon er en organisasjon som har et allmennyttig eller humanitært formål. Dette i motsetning til interesseorganisasjoner som jobber for å fremme medlemmenes egne interesser.

Veldedige organisasjoner som har et humanitært formål, eller som har et helt klart formål eller budskap om å hjelpe de svake i samfunnet. Typiske eksempler kan være organisasjoner som støtter eller gjennomfører tiltak mot for eksempel fattigdom, nød, sult, tortur, krig eller større kriser.

Pling Standard 0kr/mnd. Pling Proff 0kr/mnd - 199kr/etablering.

Bestill produkt

Interesse Organisasjoner

En interesseorganisasjon, eller interessegruppe, er en organisasjon eller forening som arbeider for å fremme egne interesser.

Interesseorganisasjoner som har et allmennyttig formål som direkte, eller indirekte, gagner deler av eller hele fellesskapet/samfunnet. Typiske eksempler på slike organisasjoner eller forbund kan være grupper som støtter opp om helse-, opplysnings-, kjønns- eller likestillingsfremmede tiltak, men kan også favne om større interesseområder som musikk, kunst, kultur, idrett mm.

Pling Standard 99kr/mnd. Pling Proff 199kr/mnd - 199kr/etablering.

Bestill produkt

Skoler og idrettsforbund

Vi tilbyr skoler og idrettsforbund samme pris som interesseorganisasjoner.

Pling Standard 99kr/mnd. Pling Proff 199kr/mnd - 199kr/etablering.

Bestill produkt


Generelle forutsetninger for disse avtaleformene (unntatt skoler):


Benytt denne logoen:

Front SMS tjenester

Du kan høyreklikke på bildet, og velge 'Lagre bilde som'/'Save picture as' eller benytte følgende HTML:

<a href="https://fro.no"><img src="https://www.pling.as/content/images/misc/front-sms-logo01.gif" height="93" width="208" alt="Front SMS tjenester"></a>


Front deaktiverer veldedige organisasjoners konti uten forvarsel, hvis den har vært inaktiv siste 6 månedene.

Kontakt oss om du har noen spørsmål.